Tactus doet onderzoek naar risico’s bij online poker

February 4, 2010 Posted in Binnenlands Poker Nieuws by

Dat poker een spel kan zijn met scherpe kantjes is genoegzaam bekend. Dat instellingen die, dag in, dag uit, met verslavingsproblematiek te maken hebben, zich daarover buigen is een goede zaak. Maar een beetje halfbakken onderzoek doen en dan de wereld opschrikken met een regelrechte catastrofe, dat is bedenkelijk. Onderzoekster Marloes Postel, psycholoog bij Tactus Verslavingszorg, bracht een bericht naar buiten dat 11% van de online pokerpopulatie problematisch pokergedrag vertoont. Dat gebeurde op basis van een onderzoek onder 589 personen. In statistisch onderzoek geldt dat de omvang van de onderzochte populatie van belang is voor de kracht van de uitkomsten. Hoe groter de populatie hoe kleiner de kans op afwijkingen. Die afwijking heet de standaarddeviatie. In het onderzoek is ook belangrijk dat de bevraagde groep representatief is voor de Nederlandse bevolking. Tactus deed samen met de Universiteit Twente onderzoek naar risicovol gedrag onder pokeraars. Dat onderzoek vond plaats als afstudeeropdracht en was op zich vrij uitgebreid en gedegen. De beperkte onderzoekspopulatie echter, en de beperking van de groepen, waaruit deze populatie werd geselecteerd, maakt dat de naar buiten gebrachte conclusies, zoals Postel die verwoordde, de nodige kanttekeningen verdienen. Deels heeft de onderzoeker die kanttekeningen al geplaatst, maar daarvan werd geen melding gemaakt in de publicatie. Omdat op deze site en een aantal partnersites gokverslaving bijzonder serieus wordt genomen vinden we het van belang dat op het onderzoek wordt ingegaan. Het rapport, dat 41 pagina’s telt, zal worden bestudeerd door Jaap J.M. Vos en zijn bevindingen, alsmede de volledige tekst van het rapport zullen gepubliceerd worden op onze partnersite flash-casino.nl. Deze publicatie zal begin volgende week plaatsvinden. Wie hierin geïnteresseerd is wordt dus verzocht de publicaties op flash-casino.nl in de gaten te houden. Jaap J.M. Vos is momenteel doende een serie te schrijven over de economie en ethiek van het kansspel. Een aantal artikelen in die reeks verschenen reeds op flash-casino.nl, het artikel over ethiek is aanstaande.

Leave a Comment