Europese Commissie kritisch over nieuwe Duitse online casino wetgeving

March 26, 2012 Posted in Buitenlands Poker Nieuws by

In Duitsland zijn 15 van de 16 deelrepublieken het eens geworden over nieuwe wetgeving op het gebied van online casino’s. Volgens Europese regels moet dergelijke wetgeving worden goedgekeurd door de Europese Commissie, voordat dergelijke wetgeving in werking mag treden. de Europese Commissie heeft echter kritiek geuit op bepaalde restricties die in de nieuwe Duitse online casino wetgeving opgenomen zijn. Het is volgens de Europese Commissie niet genoeg onderbouwd waarom deze restricties zijn opgenomen in de Duitse wetgeving. Zo zouden online sportweddenschappen wel toegestaan gaan worden onder de nieuwe wet, maar zouden online poker sites bijvoorbeeld geen Duitse licentie kunnen krijgen.

Volgens het nieuwe Duitse akkoord zullen de deelstaten, die op het moment nog het monopoly op kansspelen hebben, in totaal 20 nieuwe licenties uit gaan geven voor derde partijen. De sites met een Duitse licentie zullen hun diensten vervolgens aan mogen bieden aan alle Duitse inwoners zonder al te veel bemoeienis van de Duitse deelstaten. Dit gedeelte van het akkoord werd geprezen en dus ook goedgekeurd door de Europese Commissie. De Commissie was met neme te spreken over de stakes die werden toegestaan en de hoeveelheid licenties die zal worden uitgegeven.

Zoals gezegd zou het in Duitsland dan echter alleen om sites gaan die sportweddenschappen aanbieden en zijn online poker rooms en andere vormen van online casino’s nog steeds niet toegestaan in Duitsland. En dit is het punt dat de meeste kritiek ontving van de Europese Commissie. Volgens het Duitse akkoord zou er niet één licentie zijn voor een regulier online casino of een online poker room. Volgens de deelstaten hebben zij de online casino’s en poker rooms buiten beschouwing gelaten omdat deze vormen van online kansspelen verslavender zijn, makkelijker te cheaten zijn en makkelijk gebruikt kunnen worden om geld mee wit te wassen.

Volgend de Europese Commissie is echter nergens aangetoond dat dit ook daadwerkelijk zo is en zolang de Duitse deelstaten daar geen bewijzen voor kunnen leveren zal de Commissie niet instemmen met de nieuwe Duitse wetgeving. Zonder gedegen bewijzen mag een Europees land geen bedrijven tegenwerken uit andere Europese landen en dat zou onder de wet zoals die er nu ligt wel gebeuren.

Tagged with: