Belangrijke uitspraak Europees Hof aangaande online kansspelbelasting

September 29, 2014 Posted in Binnenlands Poker Nieuws by

Vorige week is er een belangrijke uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof boog zich over een zaak die ging europese hofover de belasting die online casino’s in Denemarken moeten betalen. Zoals in haast alle gevallen, heeft de uitspraak die in deze zaak is gedaan gevolgen voor alle Europese lidstaten en de zaak gaat daarmee dus een stuk verder dan alleen de Deense vraag. De uitspraak in deze zaak zou niet alleen gevolgen hebben voor de online casino’s die in de verschillende Europese lidstaten actief zijn, maar natuurlijk ook voor de miljoenen Europese spelers die gebruik maken van de verschillende online casino’s.

De Deense zaak

De zaak waar wij het hier over hebben is de zaak: Royal Scandinavian Casino -v. – Commission (T615-11). Deze zaak loopt al een aantal jaren in Denemarken zelf en nadat verschillende Deense rechters een uitspraak hadden gedaan, waartegen telkens in beroep werd gegaan, is de zaak uiteindelijk dus voor het Europese Hof van Justitie gekomen. De zaak werd aangespannen door het Royal Scandinavian Casino in de Deense plaats Aarhus, Het casino stelde dat de hogere belasting die reguliere casino’s moeten betalen in vergelijking met de online casino’s in strijd zou zijn met artikel 87 van het Europees vrij handelsverdrag.

Artikel 87 behelst steun van de staat bij de ontwikkeling van bepaalde economische groepen en branches binnen de EU. Op dit artikel baseerde de Deense overheid het besluit om de online casino markt in Denemarken een belastingvoordeel te geven ten opzichte van de reguliere casino’s. Volgens het Royal Scandinavian Casino is dit niet waar artikel 87 voor bedoelt is en heeft de Deense overheid dus ten onrechte toestemming gekregen om dit belastingvoordeel te implementeren.

Gevolgen voor Nederland

Zoals gezegd overstijgt deze zaak het Deense geval en zal de uitspraak ook gevolgen hebben voor andere Europese landen waar een dergelijke belastingconstructie in het voordeel van de online casino’s van toepassing is. Eén van de landen waar dit het geval is, is Nederland. In de nieuwe kansspelwetgeving die volgend jaar ergens ingevoerd gaat worden, is ook een vergelijkbaar belastingvoordeel voor de online casino’s opgenomen. Op het moment dat het Europese Hof zou besluiten dat dit inderdaad in strijd is met artikel 87, dan zou ook de Nederlandse regeling dus op de schop moeten. Aangezien de online casino’s in dat geval dus meer belasting zouden moeten gaan betalen, zou dit doorberekend gaan worden aan de spelers en uiteindelijk zouden wij hiervan dus de rekening moeten betalen.

De uitspraak van het Hof

Inmiddels is de zaak voor het Hof gekomen en is er ook een uitspraak gedaan. Volgens het Hof is de Deense belasting constructie niet in strijd met artikel 87 en mogen Europese overheden dus wel degelijk belastingvoordeel toekennen aan de online casino’s, ten koste van de reguliere casino’s. Het hof stelde dat het inkomstenverlies van de reguliere casino’s niet zozeer geweten kon worden aan de hogere belasting, maar meer het gevolg was van de economische crisis die de EU de afgelopen jaren in zijn greep had. Dit is natuurlijk goed nieuws voor de casino’s, maar ook voor de spelers die nu niet meer hoeven te gaan betalen als zij gaan spelen bij één van hun favoriete online casino’s.

Tagged with: