Texas Hold’em

Vanaf de jaren ’70 is Texas Hold’em langzaam maar zeker uitgegroeid tot de meest gespeelde vorm van poker wereldwijd. Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten. Iedere speler krijgt aan het begin van elk spel 2 gesloten kaarten en vervolgens worden er 5 kaarten open op tafel gelegd. De speler die de hoogste combinatie van 5 kaarten kan maken wint de pot.

Elke ronde wordt er een dealer gekozen. Bij grote toernooien en in casino’s neemt de dealer niet deel aan het spel, bij kleinere toernooien en spellen in huiselijke kring delen de spelers om de beurt zelf de kaarten. De dealer is te herkennen aan de zogenaamde “Dealer Button”. Na elk spel schuift de dealer button door naar de speler links van de dealer. Als de dealer niet deelneemt aan het spel, wordt de dealer button voor één van de spelers gelegd en verschuift ook daarna, na elke pot, naar de speler die links van de speler met de dealer button zit. De dealer is in principe de laatste speler die een beslissing mag maken. Aan het begin van elke ronde deelt de dealer iedere speler 2 kaarten, de zogenaamde “Hole Cards” of “Pocket Cards”. Het delen verloopt kloksgewijs, telkens één kaart per keer.

Voordat het spel begint wordt bepaald wat de hoogte van de “Blind” is. De blind is de minimale inzet die een speler moet doen om deel te nemen aan het spel. De eerste twee spelers na de dealer zitten in de zogenaamde small en big blind posities; waarbij de small blind het spel opent met het zetten van de helft van de afgesproken blind en de big blind verplicht het volledige afgesproken bedrag inzet. Bij toernooien worden de blinds om de zoveel minuten verhoogd, terwijl bij de cash games de blind hetzelfde blijft. Daarnaast wordt er soms gebruik gemaakt van “Antes”, dit is een klein bedrag dat elke speler moet betalen voordat hij of zij kaarten krijgt gedeeld. Op het moment dat er nog maar twee spelers over zijn, betaalt degene met de dealer button de small blind en de andere speler de big, waarna bij de volgende ronde de rollen worden omgedraaid.

Het doel van de small en big blind is het openen van de inzet ronde (betting round). Beginnend bij de speler links van de big blind heeft elke speler drie mogelijkheden:

1. “Call”. Als een speler callt, dan zet hij hetzelfde bedrag in als de big blind in de pot.

2. “Raise”. Een speler kan er voor kiezen de inzet van de big blind te verhogen. Deze raise moet dan minimaal twee keer zoveel zijn als de blind en is verder beperkt door de vorm van het spel. Texas Hold’em kan worden gespeeld in drie varianten: Limit, Pot-Limit en No-Limit. Bij limit is elke bet of raise gelijk aan de blind; bij Pot-Limit is het maximale raise bedrag de inhoud van de pot op het moment van de raise en bij No-Limit mag een speler op elk moment zijn volledige stapel chips (zijn “Stack”) inzetten.

3. “Fold”. De speler kan ook besluiten niet met de kaarten te spelen, in dit geval fold hij en gooit zijn kaarten op tafel zonder ze aan de andere spelers te laten zien. In dit geval hoeft de speler geen geld in de pot te zetten buiten de eventueel afgesproken ante.

Als alle spelers hun inzet hebben gedaan is de eerste bet ronde voorbij. Nu neemt de dealer de eerste kaart van het deck en gooit deze blind weg, dit wordt een “Burn” kaart genoemd en wordt gedaan om te voorkomen dat spelers eventuele gemerkte kaarten boven op de stapel kunnen herkennen. Vervolgens draait de deler de drie volgende kaarten van het deck open op tafel, dit wordt de “Flop” genoemd. De kaarten die open op tafel liggen zijn gemeenschappelijke kaarten die door alle spelers kunnen worden gebruikt om een zo hoog mogelijke combinatie te maken. Na het draaien van de flop volgt wederom een bet ronde, beginnend bij de eerste speler links van de dealer die nog deelneemt aan het spel. Spelers kunnen dan opnieuw kiezen te folden, te betten of te raisen, als er geen bet is gedaan kan een speler er ook voor kiezen om geen actie te ondernemen, dit heet een “Check”. Als een speler checkt, schuift de beurt door naar de volgende speler.
Na de tweede bet ronde burnt de dealer weer de bovenste kaart van het deck en draait vervolgens één kaart open op tafel, dit is de “Turn”, waarna er weer en bet ronde volgt. Na deze ronde volgt er weer een burn card, waarna de laatste gemeenschappelijke kaart wordt omgedraaid, de “River”. Na het draaien van de River volgt de laatste bet ronde.

Nadat de laatste bet ronde is geweest volgt de showdown, waarin iedereen zijn kaarten laat zien en degene met de hoogste combinatie van vijf kaarten wint, waarbij de speler gebruik mag maken van één of beide hole cards in combinatie met de gemeenschappelijke kaarten of zelfs alleen de gemeenschappelijke kaarten mag gebruiken, als die combinatie voor hem of haar de hoogst maakbare combinatie is. Als er geen acties zijn ondernomen tijdens de laatste bet ronde, laat de speler links van de dealer als eerste zijn kaarten zien en dan linksom verder. Indien een speler een actie heeft ondernomen tijdens de laatste bet ronde, moet de speler die als laatste een bet of raise heeft gemaakt als eerste zijn kaarten laten zien, gevolgd door degene links van hem en zo verder.

Op het moment dat een speler een hand heeft die lager is dan de getoonde hand van een medespeler heeft hij de optie om zijn kaarten niet te laten zien, maar ze gesloten op tafel te gooien, dit wordt een “Muck” genoemd. Op deze manier hoeft een speler niet te laten zien met wat voor hand hij zat te spelen. Mochten twee of meer spelers een gelijke hand hebben, dan is er spraken van een zogenaamde “Split Pot”. In dat geval wordt de pot verdeeld tussen deze spelers.