Reclame voor online poker? De media moet wel!

De doorsnee media in de Verenigde Staten krijgen steeds meer door dat zij niet om de aanbieders van online gokken en online poker heen kunnen. Waren zij eerst nog heel afhoudend in het plaatsen van advertenties, realiseren zij zich nu dat de advertentie-inkomsten eigenlijk heel welkom zijn in deze zware economische tijden.

Ergens is deze ommezwaai ook wel een beetje hypocriet. Nu het slecht gaat is het geld van online poker rooms en online casino’s wel welkom maar als het niet hoeft dan voelt de media zich eigenlijk te goed.

Maar goed, nood breekt wet en steeds meer media in de Verenigde Staten maken de ommezwaai in hun advertentiebeleid. Hopelijk krijgen zij nu door dat de online aanbieders niet allemaal schimmige organisaties zijn maar bedrijven waarmee je zaken kunt doen.