Right2Bet zet actie op touw om EU parlementariërs te bereiken

EU vlag

Natuurlijk is de redactie van onlinepoker.nl van mening dat u keuzevrijheid moet hebben als het er om gaat uw favoriete pokerroom te bepalen. Datzelfde geldt voor de keuze van een online casino, de bakker, uw bank, uw auto of wat dan ook. Dat klinkt eenvoudig, maar is soms helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Europese Unie heeft keuzevrijheid van de burger hoog in het vaandel staan en dat zou automatisch moeten betekenen dat de lidstaten dat ook als een vanzelfsprekendheid zien. Dat doen ze meestal ook, maar niet als het om kansspelen gaat, waar nog altijd tal van staatsmonopolies in stand worden gehouden. De organisatie Right2Bet, gesteund door tal van bedrijven en belangenorganisaties in de kansspelbranche, heeft nu een actie op touw gezet om Europarlementariërs op de huidige situatie te wijzen en hen ertoe te bewegen actie te gaan ondernemen om aan deze bundeling van verdragsschendingen een einde te maken. Op de site van Right2Bet staat de motivatie te lezen en hoe de actie werkt. We citeren: “ Door online een formulier in te vullen, wordt automatisch een email naar de inbox van de Europarlementariër verzonden. Het is voor het eerst dat een dergelijke online functie wordt ingezet ter ondersteuning van een Europese petitie. Right2Bet wil de EU dwingen haar eigen opgestelde wetten na te leven en daarmee een einde te maken aan de gokmonopolies van de staat. De campagne probeert EU parlementariërs met een miljoen handtekeningen te overtuigen van de illegaliteit en onrechtvaardigheid van staatsmonopolies, die bovendien de keuzevrijheid van consumenten in de weg staan.”

Dat is duidelijke taal en er is geen speld tussen te krijgen: dit is de praktijk van de kansspelen vandaag de dag. Terwijl bedrijven soms miljarden moeten betalen omdat ze concurrentiebepalingen overtreden wordt tegen de staten, die hun kansspelmonopolies verdedigen, niets ondernomen. Daarom steunen we deze actie en geven u graag het internetadres, waar u de petitie kunt tekenen:

http://www.right2bet.net/nl/

right2bet_vote-banner